Stena Recycling

Stena Recycling

Återvinning

Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader i olika bolag samlade under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 175 anläggningarna Välj marknad
 • Stena Technoworld

  Elektronikåtervinning

  Specialister på insamling, bearbetning och återvinning av uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning. Välj marknad
 • Stena Aluminium

  Aluminium

  Producerar och erbjuder aluminiumlegeringar från återvunnen råvara till gjuterier och stålindustri. Välj språk
 • Stena Stål

  Stål

  Erbjuder stålprodukter, förbehandling av stålprodukter och figurskuren plåt. Välj språk
 • Stena Oil

  Stena Oil

  Stena Oil är Skandinaviens ledande leverantör av bunkerolja, och erbjuder helhetslösningar för fartyg som är verksamma i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och Storbritannien. Företaget handlar också internationellt i bunkerolja för rederier runt om i världen Välj region
 • Stena Metal International

  Försäljning

  Erbjuder råvara från vår egen återvinningsverksamhet på den globala marknaden. Välj språk
 • Stena Metal Inc.

  Handel med råvara

  Handlar med råvara i form av skrot, tackjärn, järnsvamp och stålprodukter över hela världen. Välj språk
 • Stena Metallkoncernen

  Stena Metallkoncernen bedriver återvinning, bearbetning och förädling av metaller, papper, elektronikskrot och farligt avfall. Inom koncernens verksamhet ryms dessutom internationell handel med stål, metaller och olja. Koncernen erbjuder kvalitetssäkrade lösningar till olika branscher och sektorer i samhället.

  Till Koncernens webbplats